ایشتوان گروئه  Istvan Geroe

ایشتوان گروئه Istvan Geroe

تاریخ تولد: ۱۴ ژوئیهٔ ۱۹۰۰

تُرُکسَنتمیکلوش Torokszentmiklos, مجارستان

ایشتوان در یک خانواده یهودی در شهر کوچک کشاورزی تُرُکسَنتمیکلوش، در ۶۵ مایلی بوداپست به دنیا آمد. ایشتوان در حین جنگ جهانی اول برای راه آهن مجارستان کار می کرد اما پس از آن در رشته‌ی داروشناسی مدرکش را گرفت. در دهه ۱۹۲۰، ایشتوان با باربارا نمت ازدواج کرد. آنها زندگی مشترکشان را در تُرُکسَنتمیکلوش آغاز کردند. در ۱۹۲۹، آنها صاحب یک پسر به نام یانوش Janos شدند.

۱۹۳۳-۳۹: در اوایل دهه ۱۹۳۰، پس از شروع رکود اقتصادی، ایشتوان به پدرش در اداره‌ی تجارت خانوادگی صادرات غلات کمک کرد. در ۱۹۳۳، ایشتوان و باربارا طلاق گرفتند و پسرشان یانوش برای زندگی به سِنتِش رفت. در ۱۹۳۸، دولت مجارستان که با آلمان نازی همگام بود، شروع به وضع قوانین ضد یهودی کرد.

۱۹۴۰-۴۵: در ۱۹۴۰، ارتش مجارستان هزاران مرد یهودی را مجبور کرد در گردان های کار اجباری، به خدمت نظام وظیفه بپردازند. ایشتوان از این کار معاف شد زیرا نیاز به داروساز داشتند. در ۱۹۴۱، ایشتوان با هلنا هاس ازدواج کرد. سه سال بعد در مارس ۱۹۴۴، آلمان مجارستان را اشغال کرد. ایشتوان و خانواده اش توسط پلیس مجارستان دستگیر شدند و به یک گتوی موقت در کارخانه‌ی شکر در حوالی ترُکسنتمیکلوش برده شدند. از آنجا، از طریق اردوگاه اشتراس‌هوف Strasshof در اتریش، به اردوگاه کار اجباری لوباو Lobau در نزدیکی وین تبعید شدند.

ایشتوان، همسرش هلنا و پسرش یانوش توسط ارتش سرخ در آوریل ۱۹۴۵ در لوباو آزاد شدند. پس از جنگ آنها به ایالات متحده مهاجرت کردند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.