یانوش گروئه Janos Geroe

یانوش گروئه Janos Geroe

تاریخ تولد: 1929

تُرُکسَنتمیکلوش Torokszentmiklos, مجارستان

یانوش تنها فرزند یک خانواده‌ی یهودی در شهر کوچک کشاورزی تُروکسَنتیمکلوش، در ۶۵ مایلی جنوب شرقی بوداپست بود. پدرش که مدرک داروسازی داشت، به تجارت خانوادگی صادرات غلات پرداخت.

۱۹۳۳-۳۹: در ۱۹۳۳، هنگامی که یانوش ۴ ساله بود، والدینش طلاق گرفتند. بر اساس قوانین مجارستان، یانوش تا ۷ سالگی باید نزد مادرش می ماند و سپس به نزد پدرش می رفت. یانوش همراه مادرش به زادگاه او، سنتش رفت و شروع به تحصیل در یک مدرسه ابتدایی مذهبی کرد. در اوایل ۱۹۳۸، دولت مجارستان که متحد آلمان نازی بود، شروع به برقراری قوانین ضد یهودی کرد.

۱۹۴۰-۴۵: در ۱۹۴۰، ارتش مجارستان هزاران مرد یهودی را مجبور به کار اجباری در خدمت نظام وظیفه کرد. پدر یانوش به دلیل آنکه نیاز به داروساز داشتند از این کار معاف شد. در ۱۹۴۱، پدر یانوش با هلنا هاس ازدواج کرد. سه سال بعد در مارس ۱۹۴۴، آلمان مجارستان را اشغال کرد. یانوش و خانواده‌اش توسط پلیس مجارستان دستگیر شدند و به یک گتوی موقت در کارخانه شکر تُروکسَنتیمکلوش برده شدند. سپس آنها از طریق اشتراس‌هوف به اردوگاه کار اجباری در اتریش تبعید شدند. وی به کارِ گذاردن لوله ها در یک پالایشگاه نفت که تحت بمباران هواپیماهای متفقین قرار گرفته بود، گمارده شد.

یانوش و خانواده‌اش توسط ارتش سرخ در آوریل ۱۹۴۵ از لوباو آزاد شدند. خانواده او تا ۱۹۵۶ در مجارستان ماندند و سپس به ایالات متحده مهاجرت کردند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.