یرمیه اَدلر Jermie Adler

یرمیه اَدلر Jermie Adler

تاریخ تولد: ۲۱ مارس ۱۹۰۲

سُلو-سُلُتوینا, چکسلواکی

یرمیه دومین فرزند از هفت فرزندی بود که در یک خانواده‌ی فقیر و مذهبی یهودی به دنیا آمد. در آن زمان سلو-سالتوینا جزو کشور مجارستان بود. وی در جوانی یتیم شد و با کار در شغل‌های غیر معمول زندگی می‌گذراند. در دهه‌ی ۱۹۲۰ او با خانمی از روستای خودش ازدواج کرد. آن ها برای یافتن موقعیت اقتصادی بهتر به شهر لیِژ در کشور بلژیک نقل مکان کردند و در آن جا سه دختر خود را بزرگ کردند.

۱۹۳۳-۳۹: خانواده اَدلر در آپارتمانی که در طبقه دوم یک کافی شاپ قرار داشت، زندگی می کردند. یرمیه و همسرش کسب و کار موفقی در زمینه خیاطی برپا کرده بودند و فرزندانشان در مدرسه‌ی دولتی فرانسه زبان تحصیل می کردند. زمانی که در سال ۱۹۳۹ جنگ در کشور لهستان شروع شد، با این که بلژیک یک کشور بی طرف بود، همسرش ترسیده بود. این، برای او یادآور خاطرات بد اشغال روستایش در زمان جنگ جهانی اول بود.

۱۹۴۰-۴۴: در سال ۱۹۴۰ نیروهای آلمان کشور بلژیک را اشغال کردند. یرمیه برای این که جیره بندی غذا را دور بزند از مزرعه دارهای محلی کره و تخم مرغ می خرید و آن ها به مقامات می گفتند که اموال آن ها دزدیده شده است. زمانی که در سال ۱۹۴۲ یهودی های شهر لیژ برای نام نویسی فراخوانده شدند، دوستان کاتولیک خانواده ادلر به آن ها کمک کردند که مدارک جعلی بگیرند و برای آن ها خانه‌ای در روستای نزدیک اجاره کردند. در روز جمعه برابر با ۳ مارس سال ۱۹۴۴ یرمیه مریض شد و به بیمارستان رفت. زمانی که او در بیمارستان بود، نیروهای گشتاپو همسر، دو دختر و خواهرزاده‌اش را دستگیر کردند.

یرمیه بعد از این که شهر لیژ در ۸ سپتامبر سال ۱۹۴۴ توسط ایالات متحده آزاد شد، به آن جا بازگشت. همه اعضای خانواده‌ی وی به جز دختر بزرگش در جنگ کشته شدند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.