یودیت شِوِد  Judith Schwed

یودیت شِوِد Judith Schwed

تاریخ تولد: ۱۱ ژانویهٔ ۱۹۳۲

کیشکون‌فِلِگ‌هازا, مجارستان

یودیت بزرگترین از دو فرزند خانواده‌ای یهودی در شهر کیشکونفِلِگ‌هازا در جنوب شرقی مجارستان بود. مادرش آنا و خاله‌اش کورنلیا که از نظر سنی به هم نزدیک بودند با هم مسابقه گذاشته بودند تا ببینند چه کسی زودتر صاحب فرزند می شود. خاله‌ی یودیت، کورنلیا مسابقه را برد و دختر خاله‌اش ماریا، در دسامبر ۱۹۳۱، سه هفته قبل از یودیت متولد شد.

۱۹۳۳-۳۹: پدر یودیت تجارت موفق عمده فروشی گوشت غاز، پر و لحاف داشت. در ۱۹۳۹، در همان سالی که یودیت مدرسه را آغاز کرد، دولت مجارستان قانون جدیدی را وضع کرد که طبق آن حقوق یهودیان را کمتر از دیگر مجارها اعلام می کرد.

۱۹۴۰-۴۴: در نوامبر ۱۹۴۰ مجارستان متحد آلمان نازی شد و قوانین بیشتری برای محدود کردن حقوق یهودیان مجارستان وضع شد. یودیت که دانش آموز خوبی بود و مقالاتی برای هفته نامه بچه ها می نوشت، از مدرسه دولتی اخراج شد. در مارس ۱۹۴۴، آلمانی ها مجارستان را اشغال کردند. در همان آوریل، ۷۰۰ یهودی کیشکونفِلِگ‌هازا به گتویی که توسط مقامات بر پا شده بود، نقل مکان کردند. دو ماه بعد، تمام ۷۰۰ نفر آنها به کِچکِمِت، مرکز تبعید یهودی ها در جنوب مرکزی مجارستان منتقل شدند.

بین ۲۵ و ۲۸ ژوئن ۱۹۴۴، یودیت و خانواده‌اش به آشویتس تبعید شدند و یودیت به محض رسیدن با گاز کشته شد. او ۱۲ سال داشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.