ماخلا اسپیتس هندلر بران  Machla Spicehandler Braun

ماخلا اسپیتس هندلر بران Machla Spicehandler Braun

تاریخ تولد: 1886

لوویتچ, لهستان

ماخلا در شهر لوویتس لهستان و در یک خانواده‌ی یهودی به دنیا آمد. وی بعد از این که با یاکوب بران ازدواج کرد، به شهر لودز نقل مکان کرد. همسر وی تاجر و سرمایه گذار املاک و مستغلات بود. او صاحب آپارتمانی بود که خانواده‌اش نیز در آنجا زندگی می‌کردند. ماخلا خانه‌دار بود و از ۵ فرزند خود مراقبت می‌کرد. فرزندان وی بین ۵ تا ۱۵ سال سن داشتند.

۱۹۳۳-۳۹: ماخلا داوطلبانه برای اهداف صهیون فعالیت می‌کرد. خانواده‌ی بران یک خانواده‌ی صمیمی بود. دختران ماخلا، لنا و اوا مجلس عروسی خود را در آپارتمان بزرگ خانواده‌ی بران برگزار کردند. آنها اتاق‌ها را استادانه با گل تزیین کردند و مراسم عروسی را با تهیه غذا و شیرینی برگزار کردند. فرزند چهارم ماخلا در سال ۱۹۳۹ ازدواج کرد. کمی بعد نیروهای گشتاپو روزانه وارد آپارتمان آن‌ها می‌شدند و از آنها در مورد مستاجرانشان اطلاعات می‌خواستند.

۱۹۴۰-۴۵: نیروهای نازی خانواده‌ی بران را به گتوی شهر پیوترکوف تریبونالسکی بردند. در آنجا ماخلا و چهار دخترش را از مردهای خانواده جدا کردند. ماخلا و دخترانش در نوامبر سال ۱۹۴۴ به اردوگاه راونسبروک زنان منتقل شدند. ماخلا در آن سن و سال نمی‌توانست کارهای اجباری طاقت فرسا را انجام دهد، به همین دلیل لنا اکثر کارهای او را انجام می‌داد. کمی بعد ماخلا و دخترانش به اردوگاه برگن-بلزن منتقل شدند. ماخلا که به دلیل گرسنگی و مریضی بسیار ضعیف شده بود بر روی زمین کثیف اردوگاه به بستر مرگ افتاد.

دو روز بعد و در آوریل ۱۹۴۵ نیروهای انگلیسی اسیران آن اردوگاه را نجات دادند. ماخلا در برگن-بلزن جان سپرد.