ماخلا اسپیتس هندلر بران  Machla Spicehandler Braun

ماخلا اسپیتس هندلر بران Machla Spicehandler Braun

تاریخ تولد: 1886

لوویتچ, لهستان

ماخلا در شهر لوویتس لهستان و در یک خانواده‌ی یهودی به دنیا آمد. وی بعد از این که با یاکوب بران ازدواج کرد، به شهر لودز نقل مکان کرد. همسر وی تاجر و سرمایه گذار املاک و مستغلات بود. او صاحب آپارتمانی بود که خانواده‌اش نیز در آنجا زندگی می‌کردند. ماخلا خانه‌دار بود و از ۵ فرزند خود مراقبت می‌کرد. فرزندان وی بین ۵ تا ۱۵ سال سن داشتند.

۱۹۳۳-۳۹: ماخلا داوطلبانه برای اهداف صهیون فعالیت می‌کرد. خانواده‌ی بران یک خانواده‌ی صمیمی بود. دختران ماخلا، لنا و اوا مجلس عروسی خود را در آپارتمان بزرگ خانواده‌ی بران برگزار کردند. آنها اتاق‌ها را استادانه با گل تزیین کردند و مراسم عروسی را با تهیه غذا و شیرینی برگزار کردند. فرزند چهارم ماخلا در سال ۱۹۳۹ ازدواج کرد. کمی بعد نیروهای گشتاپو روزانه وارد آپارتمان آن‌ها می‌شدند و از آنها در مورد مستاجرانشان اطلاعات می‌خواستند.

۱۹۴۰-۴۵: نیروهای نازی خانواده‌ی بران را به گتوی شهر پیوترکوف تریبونالسکی بردند. در آنجا ماخلا و چهار دخترش را از مردهای خانواده جدا کردند. ماخلا و دخترانش در نوامبر سال ۱۹۴۴ به اردوگاه راونسبروک زنان منتقل شدند. ماخلا در آن سن و سال نمی‌توانست کارهای اجباری طاقت فرسا را انجام دهد، به همین دلیل لنا اکثر کارهای او را انجام می‌داد. کمی بعد ماخلا و دخترانش به اردوگاه برگن-بلزن منتقل شدند. ماخلا که به دلیل گرسنگی و مریضی بسیار ضعیف شده بود بر روی زمین کثیف اردوگاه به بستر مرگ افتاد.

دو روز بعد و در آوریل ۱۹۴۵ نیروهای انگلیسی اسیران آن اردوگاه را نجات دادند. ماخلا در برگن-بلزن جان سپرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.