مارکوس فاس Marcus Fass

مارکوس فاس Marcus Fass

تاریخ تولد: 1925

اولانوف, Ulanow لهستان

مارکوس که او را در خانواده مونیک صدا می‌کردند، یکی از سه فرزند یک خانواده‌ی یهودی در شهر لهستانی اولانو بود. پدرش خیاط بود. جامعه‌ی یهودیان شهر اولانو دارای چندین سازمان و یک کتابخانه‌ی بزرگ بود. مونیک از سن ۳ سالگی به مدرسه‌ی مذهبی و از هفت سالگی شروع به تحصیل در مدرسه‌ی دولتی کرد.

۱۹۳۳-۳۹: پدر مونیک در سال ۱۹۳۵ برای کار به امریکا رفت تا بعد خانواده‌اش نیز به او بپیوندند. در مدتی که خانواده در انتظار مدارک مهاجرتی بودند، او برای آنها پول می‌فرستاد. مادر مونیک برای کمک به مخارج خانواده، به عنوان خیاط لباس‌های زنانه کار می‌کرد. مونیک در سن ۱۴ سالگی از مدرسه‌ی راهنمایی فارغ التحصیل شد. در سپتامبر همان سال و تقریبا در انتهای مراحل تهیه‌ی مدارک مهاجرتی این خانواده، آلمان کشور لهستان را اشغال کرد.

۱۹۴۰-۴۳: پس از این که شهر اولانو اشغال شد، مونیک برای کار اجباری برای آلمانی‌ها فرستاده شد. در سال ۱۹۴۲ نیروهای نازی شروع به دستگیری یهودیان شهر اولانو کردند. مونیک که از تبعید می‌ترسید با یکی از دوستانش پنهان شد. به مدت بیش از یک سال، آنها بامخفی شدن در جنگل و زمین‌های اطراف اولانو، توانستند از دید آلمانی‌‌ها فرار کنند ولی زمانی که آلمانی‌ها به دنبال پارتیزان‌ها می گشتند، مونیک و دوستش در یک زمین زراعتی به دام افتادند. نیروهای آلمانی در حالی آنها را دستگیر کردند که اینچ به اینچ با سگ آن زمین را می‌گشتند.

پس از دستگیری مونیک و دوستش در اطراف شهر، دیگر خبری از آنها شنیده نشد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.