ماریا ترز هِلپِرت کَتز Maria Terez Halpert Katz

ماریا ترز هِلپِرت کَتز Maria Terez Halpert Katz

تاریخ تولد: ۱ سپتامبر ۱۸۹۳

هایودننش, مجارستان

ترز که با نام ییدیش خود، توبِ نیز شناخته می‌شد در خانواده‌ای یهودی و مذهبی بزرگ شد. پدر و دو برادرش از خاخام‌های یهودی بودند. اگرچه ترز دانش‌آموز خوبی بود اما تحصیلات عالی را ادامه نداد زیرا خانواده‌ی سنتی‌اش می‌خواستند که او ازدواج کند. بنابراین ترز با منهرت کتز ازدواج کرد و به شهر کیسواردا (در مجارستان) نقل مکان کرد. او در آنجا پنج دختر و یک پسر بزرگ کرد. دو تا از پسرانش مردند.

۱۹۳۳-۳۹: پسران دوقلوی ترز در ۸ ماهگی فوت کردند و او باور داشت که مرگ آنها به دلیل دشمنی برخی از کارکنان بیمارستان با یهودیان بوده است. وی می‌خواست به ایالات متحده مهاجرت کند، اما همسر مذهبی او، آن کشور را سکولار می‌دانست. بعد از دو سال، ترز همسرش را متقاعد کرد که درصدد دریافت مدارک مهاجرتی برای خانواده برآید.

۱۹۴۰-۴۴: زمانی که ویزاها آماده شده بود، مجارستان با آمریکا وارد جنگ شد. در آوریل ۱۹۴۴ ترز و فرزندانش به محله‌ی یهودی‌های کیسواردا منتقل شدند. در ۲۸ مه ژاندارم‌های مجاری که توسط آلمانی‌ها سرپرستی می‌شدند، به آنها دستور دادند که سر ساعت ۴ صبح روز بعد برای سفر آماده باشند. ترز هر غذایی را که می‌توانست پیدا کند خرید حتی خوک، با وجود آنکه در قانون یهودیان ممنوع بود زیرا هیچکس مقصد و مدت سفر را نمی‌دانست. ترز به نازی‌هایی که به او می‌گفتند از شما خوب مراقبت می‌شود اعتماد نداشت، اما احساس خوب می‌توانست غالب شود و فرزندانش را نجات دهد.

ترز در تاریخ ۳۱ مه ۱۹۴۴ بعد از رفتن به آشویتس با گاز خفه شد. او ۵۰ سال داشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.