مکس کراکائر Max Krakauer

مکس کراکائر Max Krakauer

تاریخ تولد: April 1, 1901

هودونین, Hodonin چکسلواکی

مکس بزرگترین فرزند از شش فرزند خانواده‌ای یهودی در شهر کوچکی در موراویا بود. پدرش در آنجا یک فروشگاه لباس و خشکبار داشت. خانواده‌ی او در خانه هم به زبان چک و هم آلمانی صحبت می‌کردند. مکس در مدارس آلمانی زبان در هودونین و لیپنیک درس خواند و تحصیل خود را در ۱۹۲۰ به پایان رساند. او که دارای مشکل قلبی مادرزادی بود، با مراقبت ویژه زندگی می‌کرد.

۱۹۳۳-۳۹: پدر مکس، برنارد پیر شده بود و می‌خواست بازشسته شود. مکس برای اداره‌ی تجارت به اندازه‌ی کافی قوی نبود بنابراین خانواده‌ی کراکائر فروشگاه را در سال ۱۹۳۸ فروختند و به برنو، مرکز موراویا نقل مکان کردند. هنگامی که آلمانی‌ها در ۱۵ مارس ۱۹۳۹ بوهمیا و موراویا را اشغال کردند، مکس با والدینش در برنو زندگی می‌کرد. آلمانی‌ها به سرعت قوانین محدودکننده‌ای برای یهودیان وضع کردند.

۱۹۴۰-۴۲: خانواده‌ی کراکائر در حین اشغال، مجبور شدند دارایی‌های ارزشمندشان را به دولت بفروشند. در ۱۹۴۱ از آنها خواسته شد یک نشان یهودی برای عبور و مرور در بین عموم به خود وصل کنند. در ۸ آوریل ۱۹۴۲، به مکس و خانواده‌اش دستور داده شد که خود را به یک مدرسه پرستاری در برنو معرفی کنند. هر نفر می توانست ۴۴ پوند وسایل با خود بیاورد. آنها با قطار به گتوی ترزین‌اشتات [ترزین] در غرب چکسلواکی تبعید شدند. ده روز بعد مکس از ترزین‌اشتات به اردوگاه کار اجباری ریوویچ مخصوص یهودی‌ها تبعید شد.

مکس ۴۱ ساله در ریوویچ یا در یک کشتارگاه در لهستان کشته شد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.