مندل گرینبرگ Mendel Grynberg

مندل گرینبرگ Mendel Grynberg

تاریخ تولد: 1910

سوکولوف پادلاسکی Sokolow Podlaski, لهستان

مندل در خانواده‌ای ایدیش زبان، مذهبی و پرجمعیت در سوکولوف پادلاسکی بزرگ شد. این شهر تولیدی در مرکز لهستان قرار داشت و جمعیت بزرگی از یهودیان در حدود ۵۰۰۰ نفر در آن زندگی می‌کردند. به محض تمام کردن مدرسه، وی به کار کفاشی روی آورد. او همچنین در سازمان صهیونیستی محل نیز فعال بود.

۱۹۳۳-۳۹: زمانی که آلمان در ۱ سپتامبر ۱۹۳۹ به لهستان حمله کرد، مندل ازدواج کرده و خانواده تشکیل داده بود. نیروی هوایی، بازار و دیگر اهداف غیرنظامی شهر را قبل از آنکه سربازان پیروز آلمانی در ۲۰ سپتامبر وارد سوکولوف پادلاسکی شوند و غارت جامعه‌ی یهودیان را آغاز کنند، هدف قرار داد. در زمان تقسیم لهستان بین اتحاد جماهیر شوروی و آلمان، مندل و خانواده اش به بیالیشتوک بخش تحت اشغال شوروی فرار کردند.

۱۹۴۰-۴۴: مانند دیگر پناهندگان یهودی لهستانی، مندل از برخورد نازی‌ها با یهودیان وحشت داشت و امیدوار بود با ماندن در شوروی بتواند خانواده‌اش را نجات دهد. اما آلمان در ۲۲ ژوئن ۱۹۴۱ به شوروی حمله کرد. پنج روز بعد، آلمانی‌ها به بیالیشتوک رسیدند. در ۱۶ ژوئیه ۱۹۴۱ نازی‌ها گتویی در شهر ساختند و اکثر افراد ساکن در گتو را به کار گماشتند. در اوت ۱۹۴۳ نازی‌ها این گتو را از بین بردند.

مندل برای آخرین بار توسط دوستانش در بیالیشتوک دیده شد. وی مدتی بعد از ژوئن ۱۹۴۱ به هلاکت رسید اما هیچکس نمی‌داند مرگش کی، کجا و چگونه اتفاق افتاده است.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.