میشل مارگوسیس Michel Margosis

میشل مارگوسیس Michel Margosis

تاریخ تولد: ۲ سپتامبر ۱۹۲۸

بروکسل, بلژیک

پدر و مادر میشل از یهودیان متولد روسیه بودند. پدرش یکی از مقامات پلیس روسیه بود که به دلیل عقاید صهیونیستی‌اش به سیبری تبعید شد. پدر و مادر میشل بعد از فرار، به بلژیک رفتند و در بروکسل دو فرزند از چهار فرزند آنها از جمله میشل به دنیا آمد.

۱۹۳۳-۳۹: در شهر بروکسل پدر من مالک و ویراستار دو روزنامه بود. یکی از آنها فرانسوی و دیگری ییدیش بودند. به عنوان یک بچه، من از خواندن داستان "یوردی"، که همان سوپرمن آمریکایی‌هاست، لذت می‌بردم. یک روز پس از تولد یازده سالگی‌ام در سال ۱۹۳۹، با مادرم مشغول خرید بودیم که صدای زنگ کلیسا به صدا در آمد. فرانسه و انگلیس بر علیه آلمان اعلام جنگ کرده بودند چون آلمان کشور لهستان را اشغال کرده بود.

۱۹۴۰-۴۳: چهار روز بعد، در سال ۱۹۴۰، ارتش آلمان بلژیک را اشغال کرد و ما به سمت جنوب فرانسه فرار کردیم تا در آن جا پناهنده شویم. ما به بازداشگاهی رسیدیم که در آنجا پناهنده‌ها توقیف شده بودند، پدر و مادرم تصمیم گرفتند تا از آنجا فرار کنیم. اولین شب اقامت در آنجا آخرین شب ما در آنجا بود. مخفیانه فرار کردیم و سوار قطار شدیم. به مزرعه یکی از دوستان در فرانسه رفتیم و برای یکسال تا زمانی که ماندنمان خطرناک شد در آن جا ماندیم. پس از آن ما به سمت مارسی رفتیم و امیدوار بودیم در آنجا ویزا بگیریم و با کشتی به سمت ایالات متحده برویم.

خانواده‌ی مارگوسیس موفق نشدند ویزا بگیرند و در عوض از طریق پیرنه به کشور اسپانیا فرار کردند. میشل از آن جا در سال ۱۹۴۳ به ایالات متحده رفت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.