مویشه  کیسیلنیچکی  Mojsze Kisielnicki

مویشه کیسیلنیچکی Mojsze Kisielnicki

تاریخ تولد: 1895

Unknown

مویشه، همسرش رایژل و فرزندانشان در ۳۵ مایلی شرق ورشو در شهر کوچک کالوشین که اغلب ساکنانش یهودی بودند زندگی می‌کردند. مویشه به مدرسه یهودیان رفته بود و طرفدار ایده‌های صهیونیستی بود. در اوایل دهه‌ی ۱۹۳۰، وی صاحب یک مغازه‌ی عمده فروشی خواربار، یک رستوران و یک پمپ بنزین بود که همه‌ی آنها در جاده‌ی شلوغ اصلی واقع شده بودند.

۱۹۳۳-۳۹: من به همراه خواهرم راخل در نمایشگاه جهانی در پاریس هستم. او در دهه‌ی ۱۹۲۰ همراه با شوهرش که صاحب یک مغازه‌ی خیاطی موفق است به اینجا مهاجرت کرد. وقتی به کالوشین برگردم می‌خواهم با رایژل صحبت کنم. شاید ما هم باید در مورد رفتن به پاریس فکر کنیم. استاندارهای زندگی در اینجا خیلی بالا است. ار طرف دیگر من مردی میانسالم، کسب و کارم رو به پیشرفت است و رهبر جامعه نیز هستم بنابراین چگونه می توانم دست از این همه‌ی وابستگی‌ها بردارم و دوباره زندگی‌ام را از صفر شروع کنم؟

۱۹۴۰-۴۲: در زمان ورود آلمانی‌ها به کالوشین در سپتامبر ۱۹۳۹، شهردار من و تعدادی دیگر از ساکنان یهودی را به عضویت انجمن یهودیان شهر درآورد. ما مسئول رساندن آذوقه به کارگرها و کالاهای دیگر به نیروهای اشغال‌گر هستیم. یک روز آلمانی‌ها جواهرات می‌خواهند، روز دیگر مبلمان و وسایل منزل. حالا آنها به ۱۵۰ مرد برای کار اجباری در بیالا پادلاسکا که در ۵۸ مایلی اینجاست نیاز دارند. آیا می‌توانم آنها را متقاعد کنم که آنها به این تعداد مرد نیاز ندارند؟ چگونه می‌توانم توی صورت والدین این مردان جوان نگاه کنم؟

مویشه در ۲۱ سپتامبر ۱۹۴۲ با شلیک یک گلوله توسط آلمانی‌ها کشته شد. چهار روز بعد، بیش از ۳۰۰۰ یهودی از کالوشین به یکی از اردوگاه‌های مرگ برده شدند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.