مونیک جکسون  Monique Jackson

مونیک جکسون Monique Jackson

تاریخ تولد: ۲۹ اکتبر ۱۹۳۷

پاريس, فرانسه

پدر و مادر مونیک در پاریس با هم آشنا شدند. پدرش برای تحصیل در رشته‌ی مهندسی از روسیه مهاجرت کرده بود و مادرش در کودکی از لهستان به پاریس آمده بود. پدر مونیک سرمایه‌ی کافی برای اتمام دانشگاه نداشت به همین دلیل به عنوان خیاط پرده شروع به کار کرد. وی همچنین در مغازه‌ی کوچکی که در آن کیف‌های چرمی دست ساز خود را می‌فروخت، شریک بود.

۱۹۳۳-۳۹: مادر مونیک در سال ۱۹۳۷ و در سن۲۰ سالگی مونیک را به دنیا آورد. دو سال بعد، به دلیل خطر تهدید بمباران هوایی توسط آلمانی‌ها، مقامات فرانسه به تمامی مادران جوان پیشنهاد کردند که پاریس را ترک کنند. با کمک مقامات فرانسه، مونیک و مادرش به شهر سنت لوران دنست St. Laurent de Neste در پیرنه فرار کردند. پدر مونیک نیز خیلی زود به آنها پیوست.

۱۹۴۰-۴۴: زمانی که مونیک ۵ سال داشت به همراه کودکان دیگر در خانه‌ی یکی از خانواده‌های پیرنه مخفی شد. آن خانواده بچه‌ها را با ندادن غذا تنبیه می‌کرد. گاهی اوقات از شدت گرسنگی مونیک به سراغ ساقه و برگ گیاهان می‌رفت. مونیک کاملا آگاه بود که به دلیل شرایط خطرناک موجود توسط این خانواده مخفی شده ولی با این وجود دلتنگ پدر و مادرش بود. روزی مادر مونیک که احساس کرده بود که سلامت مونیک در خطر است آمد و مونیک را با خود برد.

مونیک و خانواده‌اش با کمک مردم سنت لوران دسنت از جنگ جان سالم به در بردند و در سال ۱۹۵۰ به ایالات متحده مهاجرت کردند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.