پاوُل کواتس  Pavol Kovac

پاوُل کواتس Pavol Kovac

تاریخ تولد: ۶ دسامبر ۱۹۳۸

ترنچین, چکسلواکی

پاول در کودکی با والدینش در شهر مارتین کشور اسلواکی زندگی می کرد. پدرش در کالج کشاورزی همانجا معلم بود. خانواه‌ی کواتس که یهودیان معتقدی نبودند، جزو معدود ساکنان یهودی شهر به شمار می رفتند.

۱۹۳۳-۳۹: در هنگام تولدم، تقریباً نه ماه قبل از شروع جنگ جهانی دوم، پدر و مادرم تصمیم گرفتند در قسمت مذهب شناسنامه‌ام «کاتولیک رومی» نوشته شود. علارغم اینکه یهودیان در منطقه‌ی ما نسل ها از آزادی و برابری لذت می بردند، آنها این کار را برای نجات من انجام دادند.

۱۹۴۰-۴۴: برای من به عنوان یک کودک کوچک، زندگی در مارتین ساکت بود. سربازان آلمانی هیچوقت شهر را اشغال نکردند. پدرم به عنوان پروفسور کشاورزی در کالج، از احترام زیادی برخوردار بود به قدری که هیچ یک از اعضای خانواده‌ی کواتس، از جمله خانواده مادری‌ام، نیاز نبود ستاره زرد داوود که نشانگر یهودیت بود را بپوشند. تنها در اوت ۱۹۴۴ هنگامی که آلمانی ها شروع به جنگ با شورشیان اسلواک (قیام ملی اسلواک) کردند، ما پنهان شدیم.

خانواده پاول در آوریل ۱۹۴۵ توسط ارتش سرخ آزاد شدند و به براتیسلاوا نقل مکان کردند. در سال ۱۹۸۱ پاول چکسلواکی کمونیست را به قصد ایالات متحده ترک کرد. وی در سال ۱۹۸۶ شهروند این کشور شد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.