رابرت وینبرگر Robert Weinberger

رابرت وینبرگر Robert Weinberger

تاریخ تولد: ۲۵ ژوئیهٔ ۱۹۲۳

نوا بانا Nova Bana, اسلواکی

رابرت در یک خانواده‌ی یهودی آلمانی زبان در براتیسلاوا، پایتخت اسلواکی بزرگ شد. پدرش تجارت وسایل دندانپزشکی داشت. رابرت دو زبانه بزرگ شد. او از مادرش، مجارستانی آموخت و در دوران ابتدایی به مدرسه‌ی یهودی آلمانی زبان رفت.

۱۹۳۳-۳۹: هنگامی که هیتلر قدرت را در آلمان به دست گرفت، احساسات ضد آلمانی در اسلواکی رشد کرد و بسیاری از یهودیان براتیسلاوا، مانند والدین من که پیشتر با فرهنگ آلمانی شناخته می‌شدند، فرزندانشان را در مدارس اسلواک ثبت نام کردند. در مارس ۱۹۳۹ اسلواکی به آلمان نازی پیوست. فاشیست های اسلواک پدرم را مجبور کردند تا یک مدیر غیریهودی برای شرکتش انتخاب کند و مجبورمان کردند تا برای شناسایی شدن، ستاره‌ی یهودی وصل کنیم.

۱۹۴۰-۴۵: من در سال ۱۹۴۲، برای گریز از تبعید، به مجارستان فرار کردم. در آنجا با مدارک جعلی زندگی کردم. پنج ماه بعد، والدینم نیز به مجارستان فرار کردند اما توسط پلیس مجارستان دستگیر شدند و به عنوان خارجی‌های غیرقانونی شناخته شدند. آنها در ۱ نوامبر ۱۹۴۲ به مرز لهستان برده شدند و به آلمان‌ها تحویل داده شدند. من همچنان در مکان‌های مختلف در مجارستان پنهان شدم و زمانی که در ژانویه ۱۹۴۵ شوروی‌ها بوداپست را آزاد کردند، آنجا بودم. پس از آن به جستجوی والدینم پرداختم.

رابرت ۴۵ سال جستجوی ناموفق خود را برای یافتن مدارکی که نشان بدهد والدینش توسط آلمانی‌ها کشته شدند ادامه داد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.