سلما شوارزوالد Selma Schwarzwald

سلما شوارزوالد Selma Schwarzwald

تاریخ تولد: ۲ سپتامبر ۱۹۳۷

لووف, Lvov لهستان

پدر و مادر یهودی سلما، دانیل شوارزوالد و لارا لیتواک، هر دو در شهر صنعتی لووف بزرگ شده بودند. به دلیل فرهنگ چند ملیتی لووف، پدر و مادر سلما می‌توانستند به بسیاری از زبان‌های دیگر مانند لهستانی، روسی، آلمانی و ایدیش به خوبی صحبت کنند. دانیل در کار موفق الوار، اغلب به زبان انگلیسی صحبت می‌کرد.

۱۹۳۳-۳۹: والدین من در آوریل ۱۹۳۵ با هم ازدواج کردند و من دو سال بعد به دنیا آمدم. پدرم از احتمال وقوع جنگ می‌ترسید و قصد داشت خانواده را به محل امنی در بریتانیا ببرد. اما مادرم نمی‌خواست پدر و مادرش را ترک کند. در سپتامبر ۱۹۳۹، وقتی که دو سال داشتم آلمان از سمت غرب و شوروی از سمت شرق به لهستان حمله کردند. لووف به دست شوروی افتاد.

۱۹۴۰-۴۴: در سال ۱۹۴۱ آلمانی‌ها لووف را اشغال کردند. در روز تولد پنج سالگی‌ام پدرم ناگهان ناپدید شد. من و مادرم به شهر کوچکی به نام بوسکو-زدروی نقل مکان کردیم. او من گفت که نامم زوفیا تیمیکو است و ما کاتولیک هستیم و به من گوشزد کرد که: «هیچ وقت با هیچ کس در مورد لووف صحبت نکن، و هیچگاه با غریبه‌ها حرف نزن.» ما شروع به یادگیری و انجام اعمال کاتولیک‌ها کردیم. روزی در مدرسه، معلمم گفت که آلمانی‌ها و یهودیان آدم‌های بدی هستند، آلمانی‌ها به دلیل اینکه لهستانی‌ها را کشته‌اند و یهودیان به دلیل اینکه عیسی مسیح را به قتل رساندند. من از مادرم پرسیدم و او گفت که تعدادی از یهودیان را می‌شناسد که آدم‌های بدی نیستند.

بعد از پایان جنگ، سلما و مادرش به انگلستان مهاجرت کردند. سلما در آنجا فهمید که یهودی است. وی در نهایت پزشک شد و در سال ۱۹۶۳ به آمریکا رفت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.