شموئل دیوید بورشتاین   Shmuel David Bursztyn

شموئل دیوید بورشتاین Shmuel David Bursztyn

تاریخ تولد: 1874

پولتوسک, لهستان

او در یک خانواده‌ی یدیش زبان‌ (زبان یهودیان اروپا) مذهبی یهودی در شهر پولتوسک در مرکز لهستان بزرگ شد. وی در اواخر دهه‌ی ۱۸۹۰ ازدواج کرد و با همسرش گیشا به ورشو نقل مکان کردند. شموئل صاحب و مدیر یک نانوایی در خیابان زامن‌هوفا بود. در سال ۱۹۲۰ خانواده‌ی بورشتاین و هشت فرزندشان به اقامتگاه بزرگتری در یک آپارتمان دو اتاقه در شماره‌ی ۴۷ خیابان میلا در بخش یهودی شهر نقل مکان کردند.

۱۹۳۳-۳۹: در ۱۹۳۹ شش نفر از فرزندان شموئل بزرگ شده و مستقل بودند. فقط کوچکترین پسر و دخترشان همچنان با آنها زندگی می کردند. شموئل کار خودش را رها کرده و برای نانوایی کاگان که یکی از بزرگترین نانوایی‌های یهودیان ورشو بود، کار می‌کرد. در همان سال آلمان در صبح ۱ سپتامبر به لهستان حمله کرد. ورشو پس از مقاومت چهار هفته‌ای، شکست خورد و در ۲۸ سپتامبر به دست آلمان‌ها افتاد.

۱۹۴۰-۴۲: در سپتامبر ۱۹۴۰، هنگامی که آلمانی‌ها گتوی ورشو را برپا می‌کردند، آپارتمان خانواده‌ی بورشتاین، در گتو قرار گرفت. شموئل کارش را در نانوایی که آن‌ هم در گتو قرار گرفته بود ادامه داد. کوچکترین پسرش موتل، در کارخانه‌ای در گتو، که توسط آلمانی‌ها مدیریت می‌شد کار می‌کرد. در ۱۸ آوریل ۱۹۴۲،هنگامی که شموئل از نانوایی به خانه برمی‌گشت، توسط سربازان آلمانی دستگیر شد. آنها افرادی را دستگیر می‌کردند که در گتو در شغل‌هایی غیر از مشاغل تحت کنترل حاکمان آلمانی کار می‌کردند.

شموئل در آوریل ۱۹۴۲ توسط آلمانی‌ها در ورشو کشته شد. او ۶۸ ساله بود. سه ماه بعد همسرش به کشتارگاه تربلینکا تبعید شد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.