سیمخا پرلموتر Simcha Perlmutter

سیمخا پرلموتر Simcha Perlmutter

تاریخ تولد: 1900

هُروخوف, لهستان

سیمخا یکی از شش فرزند خانواده‌ای یهودی در شهر هوروچوف بود. پدرش مدرس عبری و سیمخا دانش آموزی عالی بود. او پس از تحصیل در دانشگاه‌های سوییس، فرانسه و آلمان، استاد فلسفه در دانشگاه لووف شد. در اوایل دهه‌ی ۱۹۲۰ او ازدواج کرد و در ۱۹۲۹ او و همسرش فروما دو دختر به نام‌های خایا Tchiya و شولامیت داشتند.

۱۹۳۳-۳۹: سیمخا صهیونیست بود و در دهه ۱۹۳۰، او دانش‌آموزان یهودیش را تشویق می کرد به فلسطین [آلیا بت] مهاجرت غیرقانونی کنند، مخصوصاً پس از اینکه حزب نازی در آلمان قدرت گرفت. در سپتامبر ۱۹۳۹، زمانی که سیمخا مهاجرت خانواده‌اش را تدارک می‌دید، آلمان به لهستان حمله کرد. سه هفته بعد، شوروی [در نتیجه پیمان آلمان و شوروی] شرق لهستان را شامل هوروچوف اشغال کرد. علارغم اشغال شوروی، سیمخا به تدریس در دانشگاه ادامه داد.

۱۹۴۰-۴۱: در ژوئن ۱۹۴۱، آلمان به منطقه‌ی شوروی حمله کرد و به سرعت به هوروچوف رسید. سیمخا به عنوان یهودی و فردی تحصیل‌کرده، هدف آزار و اذیت آلمانی‌های اشغالگر بود. سربازان آلمانی حدود یک هفته پس از رسیدن به هوروچوف، به خانه‌‌ی خانواده‌ی پرلموتر رفتند. سیمخا آمدن آنها را دید و تلاش کرد از درب پشتی فرار کند اما سربازان اوکراینی که در آنجا مستقر بودند، او را پس از خروج از خانه دستگیر کردند. سیمخا همراه با بسیاری از شهروندان هوروچوف تبعید شد.

خانواده‌ی سیمخا دیگر هرگز او را ندیدند. آنها فکر می‌کنند که او ممکن است به بازداشتگاه داخائو برده شده باشد یا به خارج از هوروچوف برده شده و با تیر کشته شده باشد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.