تاوبه فیشمن روزِنبِلات  Taube Fishman Rosenblat

تاوبه فیشمن روزِنبِلات Taube Fishman Rosenblat

تاریخ تولد: 1917

رادوم, لهستان

تاوبه که با نام تولا هم شناخته می‌شد، در یک خانواده‌ی یهودی ایدیش زبان به دنیا آمد. پدرش خیاطی می کرد و عموی ثروتمندش در آلمان خانواده‌ی بزرگ آنها را حمایت می‌کرد. تاوبه پس از پایان مدرسه دولتی قلاب دوزی یاد گرفت. او در ۸ سالگی عاشق ایتزیک روزنبلت، مردی جوان که شاگرد پدرش بود، شد.

۱۹۳۳-۳۹: در ۱۹۳۸ پس از ۱۳ سال عاشقی، تاوبه بر خلاف میل خانواده و بدون گرفتن جهیزیه ازدواج کرد. آنها در آپارتمانی در شماره‌ی ۴۹ خیابان ژرومسکیگو که ایتزیک در آن یک خیاطی زنانه باز کرده بود، زندگی می‌کردند. در ژوئیه ۱۹۳۹، آنها صاحب پسری به نام مکس شدند. در سپتامبر همان سال آلمان به لهستان حمله کرد و در روز هشتم رادوم را اشغال کرد. هنگامی که آلمانی‌ها تمام یهودی‌ها را از خیابان ژرومسکیگو تخلیه کردند، خانواده‌ی روزنبلات به خانه‌ی والدین ایتزیک نقل مکان کردند.

۱۹۴۰-۴۲: در آوریل ۱۹۴۱ شورای یهودیان رادوم، یک کلبه به خانواده‌ی روزنبلات اختصاص داد که نزدیک گتوی یهودیان بود. در ۱۹۴۲ آلمانی‌ها، ایتزیک و چند خیاط حرفه‌ای دیگر را به کار در فروشگاه اس اس گماشتند. اوت همان سال، آلمان شروع به تخلیه‌ی دو گتوی رادوم کرد. ایتزیک تلاش کرد خانواده‌اش را در مغازه پنهان کند اما آنها دستگیر شدند. تاوبه و مکس با خشونت از او جدا شدند و زیر نورافکن های گتو تا راه آهن پیاده روی کردند و در آنجا سوار واگن باری شدند.

در اوت ۱۹۴۲ تاوبه و مکس به کشتارگاه تربلینکا تبعید شدند و پس از رسیدن با گاز کشته شدند. تاوبه ۲۵ ساله بود.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.