ولول کیسیلنیچکی  Welwel Kisielnicki

ولول کیسیلنیچکی Welwel Kisielnicki

تاریخ تولد: 1884

Unknown

ولول به همراه همسرش فایگا و سه فرزندشان، در ۳۵ مایلی شرق ورشو در شهر کوچک کالوشین زندگی می‌کردند. بیشتر جمعیت این شهر را یهودیان تشکیل می‌دادند. خانواده‌ی کیسیلنیچکی مذهبی بودند و در خانه به زبان ییدیش صحبت می‌کردند. ولول یک تاجر بود و اغلب با اسب و واگن برای تجارت به ورشو می‌رفت.

۱۹۳۳-۳۹: امیدهای ما برای نرسیدن جنگ به کالوشین از بین رفت. هفته‌ی گذشته، یک هواپیمای آلمانی بر فراز شهر پرواز کرد و بمبی روی سر مردمی که در صف نانوایی ایستاده بودند انداخت. سپس چند روز بعد، سربازان آلمانی در نبردی در کالوشین با سربازان لهستانی جنگیدند. نصف شهر، از جمله خانه‌ی ما با خاک یکسان شد و ما مجبور شدیم به خارج شهر در همسایگی پسر عمویم مویشه نقل مکان کنیم.

۱۹۴۰-۴۴: اینجا در گتویی که چند ماه پیش نازی‌ها در کالوشین احداث کردند مردم در حسرت غذا هستند. نازی‌ها قبلاً در طول روز به یهودیان مجوز می‌دادند تا برای یافتن غذا در دهکده‌های اطراف، گتو را ترک کنند. اما حالا دیگر گتو مهر و موم شده است. بعضی از مردم برای یافتن غذا به صورت پنهانی بیرون می‌روند. اما هر روز ژاندارم‌های لهستانی (پلیس لهستان) این افراد را در راه می‌گیرند، زندانی می‌کنند و در بعضی مواقع به آنها شلیک می‌کنند. دوست ما خییم نیمن نیز در بین حدود ۵۰ نفری‌ است که تا کنون با گلوله کشته شده‌اند.

در اواخر سال ۱۹۴۲ اکثر یهودیان کالوشین به اردوگاه‌های مرگ تبعید شدند. ولول و خانواده‌اش و اکثر یهودیان ساکن کالوشین در آنجا جان باختند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.