ولول واینکرانک  Welwel Wainkranc

ولول واینکرانک Welwel Wainkranc

تاریخ تولد: 1918

Unknown

ولول سومین پسر در بین پنج پسر یک خانواده‌ی یهودی بود که در ۳۵ مایلی ورشو در شهر کوچک کالوشین که بیشتر جمعیت آن را یهودیان تشکیل می‌دادند زندگی می‌کردند. پدرش تاجر دام بود. او گاوها را خریداری می‌کرد و گوشت آنها را به قصابی‌های واقع در منطقه‌ی ورشو می‌فروخت. ولول بیشتر اوقات فراغتش را با گروهی از دوستان یهودی‌اش که هم مدرسه‌ه‌ی بودند و در همسایگی آنها زندگی می‌کردند، می‌گذراند.

۱۹۳۳-۳۹: عصرهای تابستان، من، آبرام کیسیلنیچکی و دیگر رفقایم در شاهراه اصلی کالوشین در خیابان ورشو پرسه می زنیم. این خیابان، شنبه شب‌ها بسیار شلوغ می‌شود آنچنان که نمی‌توانیم بدون برخورد به دیگران راه برویم. گاهی اوقات گروهی از بچه‌های غیر یهودی، شعارهای ضدیهود سر می‌دهند اما معمولاً سعی می‌کنیم از آنها فاصله بگیریم و درگیر نشویم. چاره‌ای نداریم، زیرا ما اینجا زندگی می‌کنیم.

۱۹۴۰-۴۲: آلمانی‌ها کالوشین را اشغال کرده‌اند. شهردار شهر که زیر نظر فرمان آلمانی‌ها کار می‌کند ۱۰ مرد، از جمله پدر دوستم آبرام را برای کار در انجمن یهودیان انتخاب کرده است. آقای کیسیلنیچکی در ازای آن آبرام و من را به عنوان یکی از نیروهای پلیس یهودیان برگزیده است. کار ما این است که نظم را در گتوی یهودیان برقرار کنیم و اطمینان حاصل کنیم که همه از ساعات حکومت نظامی پیروی می‌کنند.

در روز ۹ سپتامبر ۱۹۴۲ ولول در هنگام تلاش برای فرار از دومین دور تبعیدها از گتوی کالوشین، با شلیک گلوله توسط یک مامور پلیس لهستانی کشته شد. ولول ۲۴ سال داشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.