تاریخ شفاهی

باربارا لدرمن رودبل، از والدین آنا فرانک می‌گوید

خانواده‌ی باربارا در ۱۹۳۳، به آمستردام در هلند نقل مکان کردند. آنها با آنا فرانک و خانواده‌اش دوست شدند. آلمان در ۱۹۴۰ به هلند حمله کرد. دوست پسر باربارا، منفرد Manfred، که با گروه های زیرزمینی رابطه داشت، برای او مدارک جعلی گرفت. مادر، خواهر و پدر باربارا به اردوگاه وستربروک و سپس آشویتس تبعید شدند. باربارا با کمک مدارک جعلی زنده ماند و برای گروه مقاوت کار کرد. او کمک کرد تا یهودیان را پنهان کنند و حتی آنها را در آپارتمانی که با نام جعلی اجاره کرده بود پنهان کرد.

نسخه كامل

خوب همانطور که قبلاً گفتم، می‌دانید که اوتو چه فرد جالبی بود. او با بچه‌ها عالی بود. او با بچه‌ها خیلی خوب بود. صبور بود. دوست داشتنی بود. آه...او هر چیزی را که از یک نفر می‌خواستی، داشت...او حتی در آن شرایط و این واقعیت که باید همه را ناگهانی ترک کند، نیز صبور بود. من...من مطمئنم که آنها پیشینه‌ای مثل ما داشتند و سطح خود را تا حدی که ما شده‌ بودیم پایین آورده بودند و فکر می کنم احتمالاً...بسیار شبیه بودیم. بسیار شبیه بودیم. او بسیار صبور بود و به سختی کار می کرد و در مدتی کوتاه خوب کار کرد، می دانید، او...او این چیزها را داشت. و...مادرشان...من چیز زیادی از او ندیدم. می‌توانم او را ببینم. و دوباره این زن زیبا را دیدم. منظورم چشمها و موهایش است. او یک زن زیبا بود.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.