تاریخ شفاهی

الیزابت کافمن کونیگ از پدر روحانی، آندره تروکمه و همسرش مگادا می‌گوید

الیزابت و خانواده‌اش در زمان شروع جنگ، در پاریس بودند. با پیشروی آلمانی‌ها در سال ۱۹۴۰، او و مادرش به سمت جنوب فرار کردند. الیزابت در نهایت به لا شامبون رسید. در آنجا او از کودکان تحت حمایت آندره تروکمه، روحانی شهر و همسرش نگهداری می‌کرد. در اواخر ۱۹۴۱ پدرش بین ۱۰۰۰ روشنفکری بود که از رئیس جمهور فرانکلین روزولت، روادید اختصاصی ایالات متحده را دریافت کردند. خانواده‌ی آنها در ۱۹۴۲ با یکی از آخرین کشتی‌های مسافربری که در زمان جنگ از اقیانوس اطلس می‌گذشت از فرانسه فرار کردند.

نسخه كامل

پیشوای روحانی تروکمه فردی فاصله گیر بود. من تعاریف مختلفی در مورد او به عنوان یک فرد خوانده‌ام و او همه‌ی آن خصوصیات را داشت. تمام آن تعاریف واقعی‌اند. وقتی می‌گویم او فردی فاصله‌گیر بود، منظورم این است که او در آغاز از همان ابتدا فردی فاصله‌گیر بود. او...او...رهبر بود. او یک رهبر بود. برای...برای همسرش اما کاملاً متفاوت بود. رابطه‌اش با همسرش کاملاً متفاوت بود. او بسیار گرم بود. او همزمان هم گرم و هم فاصله‌گیر بود. [مصاحبه گر: و خانم تروکمه؟ّ] تمایل دارم او را مامان تروکمه خطاب کنم. مامان تروکمه یک فرد فوق‌العاده و مهربان بود که همه کار کرد. او حتی برای پوست کندن سیب زمینی‌ها به فرد دیگر کمک می‌کرد.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.