تاریخ شفاهی

نفتالی (نورمن) سالشوتز از کار اجباری در نزدیکی نووی سونتس می‌گوید

نفتالی در میان نه فرزند پدر و مادری یهودی مذهبی، جوانترین آنها بود. آنها در کالبوشووا زندگی می‌کردند. آلمان در سپتامبر ۱۹۳۹ به شهر او حمله و شروع به دستگیری یهودی‌ها نمود. کمی بعد، گشتاپو (پلیس مخفی آلمان) پدر نفتالی را کشت. نفتالی موفق شد به جنگل فرار کند و تا آزادی توسط نیروهای شوروی در اواسط ۱۹۴۴، به عنوان پارتیزان فعالیت می‌کرد. او به ارتش لهستان پیوست و به آزادی کراکوف کمک کرد. در سال ۱۹۴۷ وی به ايالات متحده مهاجرت كرد.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.