تاریخ شفاهی

ساندور (شونی) آلکس براون از قدرتی که موسیقی به او می‌داد تا بتواند زندانی بودن در بازداشتگاه‌ها را دوام بیاورد می‌گوید

شونی در یک خانواده‌ی مذهبی یهودی در شهر کوچک ترانسیلوانیایی به دنیا آمد. او در سن ۵ سالگی شروع به آموختن ویولون کرد. شهر او در سال ۱۹۴۰، توسط مجارستان و در سال ۱۹۴۴ توسط آلمان اشغال شد.در مه ۱۹۴۴، شونی به آشویتس در لهستان تبعید شد. وی به اردوگاه ناتزویلر در فرانسه و بعد به داخائو تبعید و توسط نیروهای ایالات متحده از آنجا آزاد شد. وی آهنگساز و ویولونیست شد.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.