تاریخ شفاهی

سیمون ویل لیپمن از کمک‌هایش به عنوان کارمند او اس ای به کودکان در ریوِسالت می‌گوید

هنگامی که سیمون سه سالش بود، خانواده‌اش به اشتراسبورگ نقل مکان کردند. پدرش در آنجا به دامپروری مشغول شد. سیمون و برادرش در گروه پیشاهنگان یهودی فعالیت می‌کردند. در ۱۹۴۰ او در پاریس، به عنوان معلم مشغول به کار شد. در مه ۱۹۴۰، آلمانی‌ها به اروپای غربی حمله کردند. سیمون و خانواده‌اش از فرانسه تحت اشغال آلمان فرار کردند و به سمت بخش‌های جنوبی اشغال نشده رفتند. در آنجا سیمون در یک اردوگاه نگهداری از یهودی‌های خارجی کار می‌کرد. او تلاش کرد تا مدارک جعلی درست کند تا جان افراد را نجات دهد. بعداً، سیمون با نام جعلی به انجمن حمایت از کودکان (او اس ای) پیوست تا کودکان یهودی را نجات دهد.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.