جزئیات
عکس ها

ورود نیروهای انگلیسی به سواحل نورماندی در روز استقرار ارتش متفقین در فرانسه (D-Day)، آغاز حمله متفقین به فرانسه به منظور تشكيل جبهه دوم

ورود نیروهای انگلیسی به سواحل نورماندی در روز استقرار ارتش متفقین در فرانسه (D-Day)، آغاز حمله متفقین به فرانسه به منظور تشكيل جبهه دوم علیه نیروهای آلمانی در اروپا. نورماندی، فرانسه، 6 ژوئن 1944.


  • US Holocaust Memorial Museum

اشتراک

British troops land on the beaches of Normandy on D-Day, the beginning of the Allied invasion of France to establish a second front ... [LCID: 04733]