جزئیات
عکس ها

تصاویر زندانیان همجنسگرا که در تاریخ 27 نوامبر 1941 به آشویتس رسیدند و در تاریخ 25 ژانویه 1942 به ماوتهاوزن فرستاده شدند. آشویتس، لهستان.

تصاویر هویت شناسی زندانی همجنسگرا که در تاریخ ۲۷ نوامبر ۱۹۴۱ به آشویتس رسید و در تاریخ ۲۵ ژانویه ۱۹۴۲ به مت‌هاوزن فرستاده شد. آشویتس، لهستان.


برچسب‌ها


  • National Museum of Auschwitz-Birkenau

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Identification pictures of a homosexual prisoner who arrived in Auschwitz on November 27, 1941, and was transferred to Mauthausen ... [LCID: 02531]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.