جزئیات
عکس ها

مبارزان نهضت مقاومت فرانسه اندکی پیش از آزادی به دست نیروهای متفقین، شورش هایی در سراسر فرانسه اشغالی به راه انداختند.

مبارزان نهضت مقاومت فرانسه اندکی پیش از آزادی به دست نیروهای متفقین، شورش هایی در سراسر فرانسه اشغالی به راه انداختند. در اینجا، مبارزان در حال جمع آوری سلاح در شورش مارسی هستند. مارسی، فرانسه، اوت 1944.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Shortly before liberation by Allied forces, French resistance fighters staged uprisings across occupied France. [LCID: 63706a]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.