Film

Przesiedlenie do getta krakowskiego

We wrześniu 1939 r. armia niemiecka zajęła Kraków. W marcu 1941 r. Niemcy zarządzili utworzenie getta w Krakowie. Niniejszy materiał filmowy ukazuje krakowskich Żydów siłą przesiedlanych do getta. Noszą oni obowiązkowe opaski, które odróżniają ludność żydowską od reszty mieszkańców miasta. Pod koniec 1941 r. w getcie krakowskim więzionych było około 18 000 Żydów.


Tagi


  • National Center for Jewish Film

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.