Φιλμ

Η μετοίκηση στο γκέτο της Κρακοβίας

Ο γερμανικός στρατός κατέκτησε την Κρακοβία της Πολωνίας το Σεπτέμβριο του 1939. Το Μάρτιο του 1941, οι Γερμανοί ίδρυσαν το γκέτο της Κρακοβίας. Σε αυτή την κόπια, Πολωνοί Εβραίοι υποχρεώθηκαν να μετοικήσουν στο γκέτο της Κρακοβίας. Φορούσαν τα υποχρεωτικά περιβραχιόνια, που χρησίμευαν ως σημείο διάκρισης του Εβραϊκού πληθυσμού από τους υπόλοιπους κατοίκους της πόλης. Μέχρι και το τέλος του 1941, 18.000 Εβραίοι ήταν έγκλειστοι στο γκέτο της Κρακοβίας.

Καταγραφή

Ετικέτες


  • National Center for Jewish Film

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.