Hareketli Haritasi

Varşova Gettosu

II. Dünya Savaşı öncesinde Varşova, Polonya'daki Yahudi hayatı ve kültürünün merkeziydi. Naziler, savaş sırasında kurdukları 400'ün üzerinde gettoda Yahudileri kalabalık ve perişan koşullarda yaşamaya zorladılar. Varşova gettosu, en kalabalık halinde, (Avrupa'daki en büyük getto) sürekli hayatta kalma savaşı veren 400.000'den fazla Yahudiyi barındırıyordu.

Deşifre Edilmiş Metin

Savaştan önce 350.000'in üzerindeki Yahudi nüfusu ile Varşova, Avrupa'nın en büyük Yahudi cemaatine ev sahipliği ediyor ve Polonya'daki Yahudi yaşamı ve kültürünün merkezi kabul ediliyordu.

Şehir Eylül 1939 sonlarında Alman Kuvvetleri karşısında düştü.

Ekim 1940'tan itibaren Almanlar, Varşova'da toplam nüfusun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan Yahudileri şehrin sadece %2,4'ünü kaplayan bir gettoya sıkıştırdı.

Varşova'nın geri kalan bölgeleri ile gidiş gelişi önlemek üzere getto yakın nezarete alındı ve etrafına 3 metre yüksekliğinde bir duvar örüldü.

Fakir düşen getto halkı yaşam mücadelesine girdi.

1941 ve 1942'de, çevre toplumlardaki Yahudiler gettoya sürüldü. En kalabalık hâlinde, nüfus 400.000'i aşıyordu.

Temmuz 1942'de Almanlar, Varşova'nın yaklaşık 50 mil kuzeydoğusundaki Treblinka ölüm merkezine kitleler hâlinde insan göndermeye başladı.

Getto halkı zorla bir toplanma yerine götürülüyor ve yük vagonlarına dolduruluyordu. Treblinka'ya geldiklerinde sürgünlerin çoğu öldürülüyordu.

Eylül 1942'de getto nüfusu yaklaşık 55.000'e düşmüştü.

Ocak 1943'te, Almanlar gettodan sürgünleri yeniledi.

Gettodaki Yahudi yeraltı direniş örgütleri üyeleri toplamalara direnmek üzere sokaklara çıktı. Almanlar, operasyonu durdurmadan önce 6.500 Yahudiyi sürdü.

Sonraki birkaç ay boyunca direniş grupları ve bireyler sığınaklar inşa etti ve silah bulmaya çalıştı.

Sürgünler, Nisan 1943'te yenilendiğinde, azınlıkta kalan getto savaşçıları, neredeyse bir ay süren bir ayaklanma başlatarak savaştı.

Sonunda Almanlar, gettoyu yakarak insanları zorla saklandıkları yerlerden çıkardı.

16 Mayıs 1943'te Almanlar ayaklanmayı bastırmış ve gettoyu harabeye çevirmişti. Hayatta kalan getto sakinleri toplama kamplarına veya ölüm merkezlerine sürüldü.


Etiketler


  • US Holocaust Memorial Museum

Bu sayfa aşağıdaki dillerde de mevcuttur:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.