نقشه های متحرک

محله یهودی نشین ورشو

پیش از جنگ جهانی دوم، ورشو مرکز حیات و فرهنگ یهودی در لهستان به شمار می رفت. طی جنگ، نازی ها بیش از 400 محله یهودی نشین دایر کردند و یهودیان را وادار کردند تا تحت شرایطی فلاکت بار در مکان هایی پرازدحام زندگی کنند. محله یهودی نشین ورشو- که در اروپا بزرگترین به شمار می رفت- بیش از 400 هزار نفر را- که در تقلای مدام برای بقا به سر می بردند- در خود گنجاند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.