Mobilize Katliam Birlikleri çoğunlukla Alman SS ve emniyet personelinden oluşan mangalardı. Haziran 1941’deki Sovyetler Birliği’nin işgali sırasında Sovyet topraklarının içlerine doğru ilerlerken Mobilize Katliam Birlikleri orduyu takip etti. Genellikle yerel sivil halkın ve polisin desteğinden yararlanan Mobilize Katliam Birlikleri, toplu katliam operasyonları yürüttü. Kurbanları arasında Yahudiler, Romanlar (Çingeneler) Sovyet devleti ve Sovyet Komünist Partisi yetkilileri yer aldı. Mobilize Katliam Birlikleri ayrıca kurumlarda kalan zihinsel ve bedensel engelli binlerce kişiyi de öldürdü. Sonradan uygulanan Yahudilerin kendi köylerinden ve kasabalarından ya da getto ortamlarından ölüm merkezlerine sürgün edilmesi yönteminin aksine, Mobilize Katliam Birlikleri doğrudan Yahudi topluluklarının evlerine girerek katliam yaptı. Alman ordusu Mobilize Katliam Birlikleri’ne teçhizat, ulaşım, barınma, bazen de esirlerin taşınması ve kontrol edilmesi için birimler hâlinde insan gücü göndererek lojistik destek sağladı. Mobilize Katliam Birlikleri başlangıçta yalnızca Yahudi erkeklerini öldürüyordu, ancak 1941 yazının sonu itibariyle gittikleri her yerde Yahudi kadınlarını, erkeklerini ve çocuklarını yaş ya da cinsiyet ayrımı yapmaksızın vurarak öldürdüler ve toplu mezarlara gömdüler. Çoğunlukla yerel muhbir ve çevirmenlerin yardımıyla belirli bir yerde bulunan Yahudilerin kimliği tespit ediliyor ve bu kişiler toplama noktalarına götürülüyordu. Sonra çukurların önceden kazılmış olduğu infaz alanlarına yük arabalarına bindirilerek ya da yürütülerek götürülüyorlardı. Bazen esir kurbanlar vurulmadan önce kendi mezarlarını kazmak zorunda bırakılıyordu.

Mobilize Katliam Birlikleri tarafından en sık kullanılan öldürme yöntemi kurşuna dizmekti, ancak 1941 yazında kurşuna dizerek gerçekleştirilen toplu katliamların adamları üzerindeki psikolojik yükü fark eden Heinrich Himmler, daha uygun bir öldürme yönteminin geliştirilmesini talep etti. Sonuçta kurbanları öldürmek için kamyonun egzozundan çıkan karbon monoksitin içeri verildiği, kargo kamyonu şasisine yerleştirilmiş mobil gaz odası, yani gaz kamyonu üretildi. Gaz arabaları ilk kez doğu sınırında 1941 sonbaharının sonuna doğru ortaya çıktı ve ateş ederek öldürmenin yanı sıra, Mobilize Katliam Birlikleri’nin faaliyet gösterdiği pek çok bölgede Yahudilerin ve diğer kurbanların öldürülmesi için kullanıldı. 1943 ilkbaharına kadar Mobilize Katliam Birlikleri ve Asayiş Polisi müfrezeleri, bir milyondan fazla Sovyet Yahudisini ve on binlerce Sovyet siyasi komiserini, partizanı, Romanı ve kurumlarda kalan engelli kişiyi öldürdü. Mobilize öldürme yöntemlerinin, özellikle de kurşuna dizerek öldürmenin verimsiz olduğu ve öldüren kişiler üzerinde psikolojik külfet yarattığı ortaya çıkmıştı. Mobilize Katliam Birlikleri’nin kendi operasyonlarını yürüttüğü esnada bile Alman yetkililer, çok fazla sayıda Yahudiyi öldürebilmek için tek merkezden yönetilen ölüm merkezlerinde özel sabit gaz odası tesisleri kurma planları yaptı ve bunları inşa etmeye başladı.