German passport Issued to Erna "Sara" Schlesinger (inside) [LCID: 1998sgbq]
Detaylar
Belgeler

Erna “Sara” Schlesinger'e verilen Alman pasaportu (içyüzü)

Alman güvenlik güçleri, bu pasaportu Erna "Sara" Schlesinger'e 8 Temmuz 1939'da, Berlin'de verdi. Pasaportun ilk sayfası Almanya'da Yahudilerin kimliğini tespit etmeyi kolaylaştıran Alman yasalarını gösterir. 1938'den itibaren, Almanya'daki düzenlemeler Yahudi kadınların resmî belgelerde ikinci isim olarak “Sara”yı kullanmasını öngördü. Yahudi erkeklerse “Israel” ismini kullanmak zorundaydı. “J” harfi (Almancada “Yahudi” anlamına gelen “Jude” sözcüğünün baş harfi), Alman vatandaşı olan Yahudilerin pasaportlarında kırmızı mühürle basıldı. Erna Schlesinger 1939'da Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti.


Etiketler


  • US Holocaust Memorial Museum - Collections

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.