Film

Varşova'daki Yahudi Konseyi başkanı Adam Czerniakow

Alman Kuvvetleri, Eylül 1939'da Varşova'ya girdi. Sonraki ay şehirde Yahudi Konseyi (Judenrat) kurulması emrini verdi. Varşova'daki eski Yahudi Cemaati Konseyi'nin üyesi Adam Czerniakow'u yeni kurulan konseyin başına getirdi. Burada Alman radyoları için Alman propaganda şirketi Czerniakow ile gettoda yaşayan dilekçe veren kişiler arasında bir toplantı düzenledi. Almanlar Czerniakow'un zorunlu çalıştırma ve Yahudilerin mülklerinin müsadere edilmesi gibi emirler de dahil olmak üzere, Alman emirlerini uygulayacağını düşündü. Ancak Czerniakow yemekhaneler, atölyeler ve meslekî eğitim okulları kurarak Alman kanunlarının insanlıktan uzak etkilerini bir nebze azaltmaya çalıştı. Her zaman daha iyi koşullar için uğraş verdi. Sürgün edilmeye mahkum Yahudilerin toplanmasına yardım etmesi yönündeki Alman taleplerine uymaktansa, Temmuz 1942'de hayatına son verdi.

Deşifre Edilmiş Metin

Etiketler


  • Grinberg Archives
Arşivsel detayları görüntüle

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.