قطعه فیلم های تاریخی

آدام چرنیاکوف، رئیس "شورای یهود" در ورشو

نیروهای آلمانی در سپتامبر 1939 وارد ورشو شدند و یک ماه بعد، دستور تشکیل یک شورای یهود را در آن شهر صادر کردند. آنها آدام چرنیاکوف، عضو شورای قدیمی جامعه یهود در ورشو را برای ریاست آن انتخاب کردند. در اینجا، یک شرکت تبلیغاتی آلمانی ملاقاتی میان چرنیاکوف و دادخواهانی از محله یهودی نشین را برای استفاده در فیلم های خبری آلمان ترتیب داده اند. آلمانی ها انتظار داشتند که چرنیاکوف دستورات آلمانی ها در خصوص بیگاری و مصادره املاک متعلق به یهودیان را به اجرا بگذارد. چرنیاکوف خود با ایجاد غذاخوری های خیریه، کارگاه ها و آموزشگاه های حرفه ای به دنبال کاهش سبعیت اقدامات آلمانی ها بود. او مدام خواستار بهبود شرایط بود. چرنیاکوف برای اینکه به تقاضای آلمانی ها مبنی بر کمک در جمع آوری یهودیان برای تبعیدشان تن در ندهد، در ژوئیه 1942 خودکشی کرد.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • Grinberg Archives
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.