Film

Irk araştırmalarında kullanılan Roman (Çingene) çocuklar

Eva Justin, Üçüncü Reich'ın Romanlar (Çingeneler) konusunda uzman doktoru Robert Ritter'in asistanıydı. Eva Justin, Roman ırkının özellikleri üzerine yazdığı tezin bir parçası olarak Roman (Çingene) çocukları inceledi. Çocuklar Almanya, Mulfingen'deki Katolik çocuk yuvası St. Josefspflege'de kalıyordu. Justin bu filmin kaydedilmesinden kısa bir süre sonra çalışmasını tamamladı. Çocuklarsa, birçoğunun öldürüldüğü, Auschwitz-Brikenau kampına sevk edildi.

Deşifre Edilmiş Metin

Etiketler


  • Bundesarchiv Filmarchiv
Arşivsel detayları görüntüle

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.