قطعه فیلم های تاریخی

استفاده از کودکان کولی در مطالعات نژادی

اوا یوستين دستيار دکتر روبرت ريتر-"متخصص" رايش سوم در زمینه کولی ها-بود. او در مورد این کودکان کولی به عنوان بخشی از رساله اش پیرامون ویژگی های نژادی کولی ها تحقیق می کرد. این کودکان در سن ژوزفلیگ - یکی از خانه های کودکان کاتولیک واقع در مولفینگن، آلمان - اقامت داشتند. یوستين مطالعات خود را اندکی پس از تهیه اين فيلم به پايان رساند. کودکان به اردوگاه آَشويتس-برکناو تبعيد و بیشتر آنها در آنجا کشته شدند.


برچسب‌ها


  • Bundesarchiv Filmarchiv
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

اشتراک