Film

Tıp Davası'yla ilgili karar

Amerikan mahkemelerindeki Nuremberg Tutanakları'nın bir paçası olarak, Tıbbî Dava da 12 savaş suçu kapsamında yer aldı. Mahkemede zihinsel ve fiziksel engelli Almanların öldürülmesi suçuna iştirak etmiş doktorlar ve hemşirelerle, toplama kamplarındaki esirler üzerinde tıbbî deneyler yapanlar yargılandı. Sanıklardan on altısı suçlu bulundu. On altı kişiden, yedisi kendi rızaları dışında insanlar üzerinde deney yapmayı planlamak ve deney yapmak suçlarından ölüm cezasına çarptırıldı. Burada mahkeme heyeti, sanıklar Wilhelm Beigleboeck, Herta Oberhauser, and Fritz Fischer'e cezalarını açıklıyor.

Deşifre Edilmiş Metin

Wilheim Beigleboeck, Birinci Askerî Mahkeme sizi buradaki iddianamede itham edilen savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlardan suçlu bulmuş ve hükmünü vermiştir. Hüküm giydiğiniz suçlardan ötürü Birinci Askerî Mahkeme, siz Wilhelm Biegleboeck'i yetkili bir makam tarafından belirlenecek bu ve bunun gibi hapishanelerde ya da hapse uygun diğer yerlerde geçirmek üzere size on beş yıl hapis cezası vermiştir. Mübaşir sanık Wilheim Beigleboeck'i çıkarın. Herta Oberhauser, Birinci Askerî Mahkeme sizi buradaki iddianamede itham edilen savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlardan suçlu bulmuş ve hükmünü vermiştir. Hüküm giydiğiniz suçlardan ötürü Birinci Askerî Mahkeme, siz Herta Oberhauser'i yetkili bir makam tarafından belirlenecek bu ve bunun gibi hapishanelerde ya da hapse uygun diğer yerlerde geçirmek üzere size on beş yıl hapis cezası vermiştir. Mübaşir sanık Herta Oberhauser'i çıkarın. Birinci Askerî Mahkeme siz Fritz Fischer'i buradaki iddianamede itham edilen savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, Uluslararası Askerî Mahkeme'nin suçlu ilan ettiği örgüte üyelik suçlarından suçlu bulmuş ve hükmünü vermiştir. Hüküm giydiğiniz suçlardan ötürü Birinci Askerî Mahkeme, siz Fritz Fischer'i yaşadığınız sürece yetkili bir makam tarafından belirlenecek bu ve bunun gibi hapishanelerde ya da hapse uygun diğer yerlerde geçirmek üzere hapis cezasına çarptırmıştır.


Etiketler


  • National Archives - Film

Bu sayfa aşağıdaki dillerde de mevcuttur:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.