A transport of Jewish prisoners marches through the snow from the Bauschovitz train station to Theresienstadt. [LCID: 69720]

Opowieść

Filter by first name:

| Displaying results 1-2 of 2 for "Opowieść" | Next >>

 • Leo Schneiderman opisuje przybycie do Auschwitz, selekcję oraz oddzielenie od rodziny

  Opowieść

  Niemcy rozpoczęli inwazję na Polskę we wrześniu 1939 r. Leo i jego rodzina zostali zamknięci w łódzkim getcie. Leo został zmuszony do pracy jako krawiec w fabryce mundurów. W 1944 r. zlikwidowano łódzkie getto, a Leo został deportowany do Auschwitz. Następnie został wysłany do kompleksu obozów pracy Gross-Rosen. W miarę zbliżania się armii radzieckiej więźniowie byli przenoszeni do obozu Ebensee w Austrii. Obóz Ebensee został wyzwolony w 1945 r.

  Leo Schneiderman opisuje przybycie do Auschwitz, selekcję oraz oddzielenie od rodziny
 • Wallace Witkowski opisuje ciężkie warunki życia nie-Żydów w Polsce

  Opowieść

  Wallace i jego bliscy byli polskimi katolikami. Jego ojciec był inżynierem chemii, a matka nauczycielką. Niemcy rozpoczęli okupację Kielc w 1939 roku, gdzie Wallace był świadkiem pogromu Żydów w 1942 roku. W czasie wojny Wallace działał w podziemiu antyfaszystowskim jako kurier pomiędzy grupami partyzanckimi. W 1946 roku, już w wyzwolonej Polsce, Wallace był świadkiem pogromu kieleckiego. Udało ponownie połączyć mu się z ojcem w Stanach Zjednoczonych w 1949 roku. Następnie dołączyli do nich pozostali członkowie rodziny. Reżim komunistyczny jednak odmówił jego siostrze zgody na emigrację przez prawie dziesięć lat. 

  Wallace Witkowski opisuje ciężkie warunki życia nie-Żydów w Polsce

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.