Opowieść

Wallace Witkowski opisuje ciężkie warunki życia nie-Żydów w Polsce

Wallace i jego bliscy byli polskimi katolikami. Jego ojciec był inżynierem chemii, a matka nauczycielką. Niemcy rozpoczęli okupację Kielc w 1939 roku, gdzie Wallace był świadkiem pogromu Żydów w 1942 roku. W czasie wojny Wallace działał w podziemiu antyfaszystowskim jako kurier pomiędzy grupami partyzanckimi. W 1946 roku, już w wyzwolonej Polsce, Wallace był świadkiem pogromu kieleckiego. Udało ponownie połączyć mu się z ojcem w Stanach Zjednoczonych w 1949 roku. Następnie dołączyli do nich pozostali członkowie rodziny. Reżim komunistyczny jednak odmówił jego siostrze zgody na emigrację przez prawie dziesięć lat. 

Transkrypcja

Tagi


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
Wyświetl szczegóły archiwalne

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.