Έν κινήσει Χάρτης

Η επόμενη ημέρα του Ολοκαυτώματος

Καθώς τα συμμαχικά στρατεύματα προέλαυναν στην Ευρώπη με μια σειρά επιθετικών επιχειρήσεων κατά της ναζιστικής Γερμανίας, συνάντησαν και απελευθέρωσαν κρατούμενους των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Πολλοί από τους κρατούμενους είχαν επιβιώσει από πορείες θανάτου στο εσωτερικό της Γερμανίας. Μετά την απελευθέρωση, πολλοί Εβραίοι επιζήσαντες δεν είχαν τη δυνατότητα ή δεν ήθελαν να επιστρέψουν στην ανατολική Ευρώπη λόγω του αντισημιτισμού που επικρατούσε στις περιοχές αυτές, αλλά και λόγω της καταστροφής των κοινοτήτων τους κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. Όσοι αποφάσισαν να επιστρέψουν στις εστίες τους, πολλές φορές φοβόντουσαν για τη ζωή τους. Πολλοί άστεγοι επιζήσαντες του Ολοκαυτώματος μετακινήθηκαν προς τα δυτικά σε περιοχές που είχαν απελευθερώσει οι Σύμμαχοι. Εκεί, στεγάστηκαν σε καταυλισμούς εκτοπισμένων ατόμων και σε κέντρα προσφύγων, καθώς περίμεναν να εγκαταλείψουν την Ευρώπη.

Καταγραφή

Ετικέτες


  • US Holocaust Memorial Museum

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.