Φιλμ

Ο Βρετανός εισαγγελέας Shawcross

Ο Βρετανός δημόσιος κατήγορος Sir Hartley Shawcross απευθύνει μια τελική έκκληση στο Διεθνές Στρατοδικείο.

Καταγραφή

Ετικέτες


  • US Holocaust Memorial Museum
Προβολή αρχειακού υλικού

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.