Φιλμ

Εκτοπισμένα άτομα φεύγουν για τις Ηνωμένες Πολιτείες

Στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι συμμαχικές δυνάμεις στην Ευρώπη επαναπάτρισαν από τη Γερμανία εκατομμύρια εκτοπισμένα άτομα. Τα υπόλοιπα 1,5 έως 2 εκατομμύρια εκτοπισμένα άτομα –Εβραίοι και μη Εβραίοι- αρνήθηκαν ή ήταν αδύνατο να επιστρέψουν στις οικίες που διέμεναν πριν τον πόλεμο. Οι μεταναστευτικοί περιορισμοί απέκλειαν την είσοδο μεγάλου αριθμού αυτών των μεταναστών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρέμεναν στην κατεχόμενη Γερμανία μέχρι την περαίωση των διαδικασιών για εγκατάσταση σε άλλη χώρα. Στο βίντεο αυτό, το οποίο κινηματογραφήθηκε τουλάχιστον τέσσερα χρόνια μετά τον πόλεμο, εκτοπισμένα άτομα στο Μόναχο πακετάρουν τα υπάρχοντά τους και επιβιβάζονται σε αμερικανικό αεροπλάνο για να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Καταγραφή

Ετικέτες


  • National Archives - Film
Προβολή αρχειακού υλικού

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.