قطعه فیلم های تاریخی

عزيمت آوارگان به ایالات متحده

در پایان جنگ جهانی دوم، نیروهای متفقین در اروپا میلیون ها آواره را از آلمان به کشورهایشان بازگرداندند. 1.5 تا 2 ميليون نفر از آوارگان باقیمانده -یهودی و غیریهودی- نخواستند یا قادر نبودند به خانه های پیش از جنگ خود بازگردند. محدودیت های مهاجرتی مانع از پذیرش این پناهندگان در مقیاس گسترده در سایر کشورهای اروپایی و ایالات متحده شد. آنها تا مهیا شدن شرایط اقامت در کشوری دیگر، در آلمان اشغالی باقی ماندند. در این قطعه فیلم که بیش از چهار سال بعد از جنگ تهیه شده، آوارگان در مونیخ بار خود را می بندند و برای سفر به ایالات متحده سوار یکی از هواپیماهای این کشور می شوند.


  • National Archives - Film
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

اشتراک