قطعه فیلم های تاریخی

عزيمت آوارگان به ایالات متحده

در پایان جنگ جهانی دوم، نیروهای متفقین در اروپا میلیون ها آواره را از آلمان به کشورهایشان بازگرداندند. 1.5 تا 2 ميليون نفر از آوارگان باقیمانده -یهودی و غیریهودی- نخواستند یا قادر نبودند به خانه های پیش از جنگ خود بازگردند. محدودیت های مهاجرتی مانع از پذیرش این پناهندگان در مقیاس گسترده در سایر کشورهای اروپایی و ایالات متحده شد. آنها تا مهیا شدن شرایط اقامت در کشوری دیگر، در آلمان اشغالی باقی ماندند. در این قطعه فیلم که بیش از چهار سال بعد از جنگ تهیه شده، آوارگان در مونیخ بار خود را می بندند و برای سفر به ایالات متحده سوار یکی از هواپیماهای این کشور می شوند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • National Archives - Film
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.