گزیده

دشمنان ما، دشمنان بشریتند. دیدگاه آنان عادلانه نیست؛ بلکه مبتنی بر بی‌عدالتی است. دفاع آنان از خود، قابل درک است، اما آنان از دزدی و رانت خواری دفاع می‌کنند و در اینجا، درک کردن به معنای توجیه کردن نیست. آن کس که برای انسان‌ها بسان گرگ است، انسان نیست، بلکه گرگ است. امروزه نیکی و احسان یعنی دفاع توده‌های عظیم مردم از خود که تبدیل به نبرد نهایی برای کسب مقام فرماندهی شده است، و از بین رفتن آن، نیکی و احسان را ناممکن می‌سازد.
آیا کمونیسم انحصاری است؟برتولت برشت،  ۱۹۳۲

آثار سوزانده شده

تمام آثار چاپ شده‌ی پیش از ماه مه ۱۹۳۳

برتولت برشت که بود؟

برتولت برشت، نویسنده نمایشنامه

برتولت برشت، (۱۹۵۶-۱۸۹۸) یکی از نمایشنامه‌نویسان برجسته‌ی آلمان، از مادری پروتستان و پدری کاتولیک از طبقه‌ی متوسط در ایالت باواریا به دنیا آمد. اجرای نمایشنامه "طبل‌ها در شب" در سال ۱۹۲۲ در مونیخ، نخستین موفقیت را برای برشت به ارمغان آورد. او در سال ۱۹۲۴ به برلن نقل مکان کرد تا حرفه‌ی خود را با جدیت تمام دنبال کند. برشت به عنوان مشاور تئاتر آلمان که ماکس راینهارد مدیریت آن را به عهده داشت، منصوب شد. در برلن او با آهنگسازی به نام کورت وایل همکاری کرد که مشهورترین اثر آنها "اُپرای سه پولی" (سال ۱۹۲۸) بود.

اگرچه برشت هرگز به حزب کمونیست نپیوست، اما در اواخر دهه‌ی ۱۹۲۰ شروع به مطالعه آثار کارل مارکس کرد و به پشتیبانی از آرمان‌های کمونیستی پرداخت. به تدریج انتقادات او نسبت به جمهوری وایمار افزایش یافت و شروع به نوشتن فیلم‌نامه‌ها و نمایشنامه‌های سیاسی کرد که از سوی دولت ممنوع اعلام شد. برشت در نمایشنامه‌های خود، طبقه‌ی متوسط آلمان را مورد حمله قرار می‌داد، اصول و مبانی مارکسیسم را بکار می‌گرفت و از نازیسم انتقاد می‌کرد. برشت در فوریه ۱۹۳۳ از آلمان نازی گریخت و اندکی بعد، آثارش طی مراسم کتابسوزان سال ۱۹۳۳ به آتش کشیده شدند.