<p>ماکس برود، نویسنده و آهنگساز یهودی متولد چکوسلواکی که به زبان آلمانی می‌نوشت. او که صهیونیستی فعال بود، موفق شد در سال ۱۹۳۹ عازم فلسطین شود. پراگ، چکوسلواکی، ۲۷ فوریه ۱۹۳۷.</p>

ماکس برود

  • ​نقل قول
  • Share
  • چاپ
برچسب‌ها
  • زبان فارسی

    این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

گزیده
سه نیروی معنوی بر جهان حکمفرماست- بی دینی، مسیحیت و یهودیت که سه امکان برای تفسیر آخرت به شمار می روند؛ سه تلاش برای پیوند جهانِ هویدا با جهان الهیِ فراسوی حدود تجربه انسانی؛ سه شیوه که از طریق آن، روح بشر در برابر تجربه مذهب واکنش نشان می دهد. و وضعیتِ کشمکش این سه نیرو با یکدیگر، ظهور و سقوط حوزه نفوذ آنها- در ژرف ترین اعماق- عوامل تعیین کننده تمام رخدادهاست. حتی ویرانی فرهنگ بشر در دنیا، جنگ غارتگرانه جهانی، و آنچه پس از آن تجربه کرده ایم، چیزی نیست مگر پیامد نهایی توزیع قدرتِ بی دینی، مسیحیت و یهودیت.... همه چیز بسته به آن است که کدام یک به آرمان اصلی معنوی در آینده تبدیل شود: بی دینی، مسیحیت، یا یهودیت. پاسخ نخست این است که بی دینی از بهترین چشم انداز برخوردار است. صحیح تر است که بگوییم: امروزه تلفیقی از بی دینی و مسیحیت در حال ظهور است و این خطر وجود دارد که در دنیا به اوج برسد.... جایی دیگر، در گوشه ای، یهودیت که درک نشده است، به ظلمت می گراید.
بی دینی، مسیحیت، یهودیت: اعتراف به ایمان، سال 1921


آثار سوزانده شده
تمام آثار به غیر از رستگاری توکو برائه

چکیده
ماکس برود (1968-1884)، رمان نویس، فیلسوف و منتقد فرهنگی، عمدتاً به عنوان زندگی نامه نویس و ویراستار آثار فرانتس کافکا (1924-1883) معروف است. اگرچه برود در پراگ بزرگ شد، به زبان آلمانی می نوشت. او یکی از رهبران جامعه یهود، و در تمام طول عمر خود، یک صهیونیست بود. نازی ها برود را یک نویسنده یهودی و همچنین دوستِ دیگر نویسندگان آثار ادبیِ "مخالف حکومت"، همچون کافکا و فرانتس ورفل (1945-1890)، توصیف می کردند. به همین دلیل، کتاب های او در آلمان نازی ممنوع و سوزانده شد. در سال 1939، برود و همسرش از پراگ خارج شده و به منظور گریز از تهاجم نازی ها به چکوسلواکی، به تل آویو مهاجرت کردند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.