گزیده

سه نیروی معنوی بر جهان حکمفرماست- خداناباوری، مسیحیت و یهودیت که سه احتمال برای تفسیر آخرت به شمار می‌روند؛ سه تلاش برای پیوند جهانِ هویدا با جهان الهیِ فراسوی حدود تجربه انسانی؛ سه شیوه که از طریق آن، روح بشر در برابر تجربه‌ی مذهب واکنش نشان می‌دهد. و وضعیتِ کشمکش این سه نیرو با یکدیگر، ظهور و سقوط حوزه نفوذ آنها- در ژرف ترین اعماق- عوامل تعیین کننده تمام رخدادهاست. حتی تخریب فرهنگ بشر در دنیا، جنگ غارتگرانه جهانی، و آنچه پس از آن تجربه کرده‌ایم، چیزی نیست مگر پیامد نهایی توزیع قدرت توسط خداناباوری، مسیحیت و یهودیت.... همه چیز بسته به آن است که کدام یک، برای رهبریت معنویت آرمانی در آینده برخواهد خواست. پاسخ نخست این است که خداناباوری از بهترین چشم انداز برخوردار است. صحیح تر است که بگوییم: امروزه تلفیقی از خداناباوری و مسیحیت در حال ظهور است و این خطر وجود دارد که در دنیا به اوج برسد.... در گوشه‌ای دیگر، یهودیت به دلیل سوءتفاهم، به تاریکی می‌‌گراید.
خداناباوری، مسیحیت، یهودیت: اعتراف به ایمان، ماکس برود، سال ۱۹۲۱

آثار سوزانده شده

تمام آثار وی به غیر از کتاب رستگاری تیکو براهه

ماکس برود که بود؟

 ماکس برود، نویسنده و آهنگساز یهودی متولد چکوسلواکی که به زبان آلمانی می نوشت.
ماکس برود (۱۸۶۸-۱۸۸۴)، رمان‌نویس، فیلسوف و منتقد فرهنگی بود که بیشتر به عنوان زندگینامه‌نویس و ویراستار آثار فرانتس کافکا (۱۹۲۴-۱۸۸۳) معروف است. اگرچه برود در پراگ بزرگ شد، اما به زبان آلمانی می‌نوشت. او از رهبران جامعه‌ی یهود، و در تمام طول عمر، یک صهیونیست بود. نازی‌ها برود را یک نویسنده‌ی یهودی و همچنین دوستِ نویسندگان آثار ادبیِ "خرابکارانه"، همچون کافکا و فرانتس ورفل (۱۹۴۵-۱۸۹۰)، توصیف می‌کردند. به همین دلیل، کتاب‌های او در آلمان نازی ممنوع و سوزانده شدند. در سال ۱۹۳۹، برود و همسرش به منظور گریز از تهاجم نازی‌ها به چکوسلواکی، از پراگ خارج و به تل آویو مهاجرت کردند.