جزئیات
اشیاء باقیمانده

انجیل کشیش دهکده لوشامبون، نجات دهنده یهودیان

این انجيل خانوادگی متعلق به "آندره تروکم" است و حاوی حاشیه نویسی هايی است که برای موعظه های خود تهیه کرده بود. تروکم يك کشیش پروتستان در دهکده لوشامبون- سور- لینون فرانسه بود. در طول جنگ، او و ساكنان شهر از يهوديان، بويژه كودكان يهودی و دیگران در برابر آلمانی ها محافظت می کردند. در این عملیات هزاران پناهنده، از جمله حدود 5000 يهودی نجات يافتند. در بخشی از دست نوشته های او به زبان فرانسوی چنین آمده است: "خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، چرا که آنان سیر خواهند شد."


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum - Collections

اشتراک

Bible from Le Chambon pastor who saved Jews [LCID: 19989lj8]