جزئیات
اشیاء باقیمانده

چمدان یک پناهنده

چمدانی كه (حدود سال 1939) یک پناهنده یهودی هنگام فرار از اروپای تحت اشغال نازی ها به ژاپن از آن استفاده کرده است. روی این چمدان پوشیده از برچسب های متعلق به ایستگاه های مختلف در طول سفر اوست؛ از جمله برچسب هتلی در مسكو (سمت چپ، بالا)، برچسب یک شركت حمل و نقل (NYK)(قسمت وسط بالا)، و شش برچسب متعلق به هتلهای ژاپن. [برگرفته از نمایشگاه ویژه "گریز و نجات" در موزه یادبود هولوکاست در ایالات متحده.]


  • US Holocaust Memorial Museum - Collections
  • Mark Fishaut

اشتراک

Refugee's suitcase [LCID: 2000vkr6]