قطعه فیلم های تاریخی

داخائو پس از آزادسازی

اردوگاه کار اجباری داخائو- واقع در شمال غربی مونیخ آلمان- اولین اردوگاه کار اجباری سازمان یافته ای بود که نازی ها در سال 1933 ایجاد کردند. حدود 12 سال بعد، در 29 آوریل 1945 نیروهای مسلح ایالات متحده این اردوگاه را آزاد کردند. در آن زمان، تقریباً 30000 زندانی در این اردوگاه از شدت گرسنگی در حال مرگ بودند. این فیلم تدوینی از نسخه اصلی فیلمی است که توسط فیلمبرداران متحدین از زمان ورود سربازان آزادی بخش به داخائو گرفته شده است. این فیلم در آرشیو موزه سلطنتی جنگ در 1984 پیدا شد و هیچگاه کامل نشد.

نسخه كامل

در اینجا نیز مانند بلزن انسان ها گرسنگی را تجربه کرده بودند. مردان ضعیف می شدند. مردان بیمار می شدند و همانطور که روی زمین دراز کشیده بودند از پا در می آمدند. برای مثال، فقط در آلونک شماره 30، در طول 24 ساعت مرگ 72 نفر ثبت شده است.


  • Imperial War Museum - Film Archive
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

اشتراک